Mini Gündem

Yakalanmayacağınızı bilseniz, kötü olan bir şeyi yapar mıydınız?

Mayıs ayıydı. Lütfi Banat İlköğretim Okulu’nda 4. sınıf (9-10 yaş) öğrencileri ile ”Yakalanmayacağınızı bilseniz, yani sonucunda ceza olmasa, kötü olan bir şeyi yapar mıydınız?”ı soruşturuyorduk.

Ali: ”Yaparım tabi, nasıl olsa yakalanmayacağım.”

Nisan: ”Bu başkasına kötülük yapmak değil, kendime kötülük yapmak demektir. Çünkü vicdanen yapamam:”

Mercan: ”Kendime yapılmasını istemediğim şeyleri, ne olursa olsun başkalarına yapamam.”

Emir: ”Günah olduğundan yapmazdım.”

Duru: ”Üzülebileceği için empati kurardım.”

İpek: ”İstediğini yapmak mı? Doğru olanı yapmak mı? Sanırım bu önemli.”

Herkes için Felsefe

Sorgulama, çözüm yöntemleri geliştirme, dinleme, üretme hayatın her noktasında herkes için gerekli. Aile içinde, işte, sosyal hayatta yetişkinleri destekleyecek, yeni bakış açıları geliştirecek, hayatlarını istedikleri doğrultuda geliştirmeleri için ilham kaynağı olacak yetişkinlere özel felsefe oturumlarımıza katılabilirsiniz.

Neden Çocuklukta Felsefe?

Çocuklar için Felsefe (P4C*)’nin Temel Değerleri

  • Çocukların Düşünme Becerisinin Gelişmesi: Çocuklar İçin Felsefe, akıl yürütme, problem çözme, kavramsallaştırma, akılcı bir şekilde bir iddiayı gerekçelendirme gibi becerileri geliştirir. Bunlar felsefi becerilerdir. Felsefi beceriler, genel olarak öğrenmeyi destekler ve bilişsel ve akademik gelişime katkı sağlar.
  • Çocukların Bilinçli Vatandaş Olarak Eğitilmesi: Felsefi araştırma toplulukları birer tartışma platformudur. Tartışmasız demokrasi düşünülemeyeceği için, bu araştırma topluluklarına katılmak ve tartışma becerilerini geliştirmek bir demokratik vatandaşlık eğitimidir.
  • Çocukların Kişisel Gelişimini Desteklemesi: Mantıklı düşünmeyi öğrenmek, akılcı tartışmalar çerçevesinde kendi fikirlerini bir grup karşısında sesli biçimde dile getirmek, kendi düşüncelerini savunmak ve bunun dinlenmesi sağlamak, çocukların özgüvenini geliştirir. Ayrıca kavga etmeden farklı fikirleri savunabileceklerini, farklı fikirlerin barış içinde bir arada yaşayabileceğini deneyimlerler. Birbirlerini dinlerler ve farklılıklarına saygı duyarlar.
  • Çocukların Dil, Konuşma, Tartışma Becerilerinin Gelişmesi: Bir grup içerisinde “konuşarak düşünme”, çocukların dil kapasitesini geliştirir. Çocuklar düşüncelerini ifade etmeden önce sözcükleri nasıl formüle etmeleri gerektiğini, karşılıklı sözel etkileşimler dahilinde öğrenirler. Felsefi tartışmada, dil düşüncenin aracı olur, çocuğun düşüncesiyle birlikte gelişir.
  • Felsefenin Kavramsallaştırılması: Çocukları eleştirel düşünmeye davet etmek, “felsefe yapma”nın yeniden kavramsallaştırılması demektir. Felsefe yapmak nedir, nasıl başlamıştır, nasıl yapılır vb. soruların yeniden ele alınması demektir. Çocuklar felsefe yapmayı öğrenirken, felsefenin ne olduğu sorusu da yeniden düşünülmektedir.
  • Çocuklar İçin Yeni Bir Pedagojinin Kurulması: Çocuklar için yeni bir eğitim modeli yaratmak büyük bir zorluktur. Geleneksel öğretme yöntemlerinin dışına çıkmak, çocuklara akademik söylevler vermeyi ya da klasik felsefe metinlerini analiz eden uzun kompozisyonlar yazdırmayı bırakmak demektir. Burada yeni olan, çocuklara “felsefe yapma”yı öğretmektir. Çocukların kendileri, diğerleri ve dünyayla ilişkileri üzerine düşünmelerini ve konuşmalarını sağlamaktır.

 

* Çocuklar için Felsefe: Philosophy for Children: P4C

‘UNESCO, Philosophy:A School of Freedom, Teaching Philosophy and Learning
to Philosophize: Statusand Prospect,2007”den türkçeleştirilmiştir.